Calendar ortodox 15 aprilie 2021. Rugăciunea zilei de joi

Calendar ortodox 15 aprilie 2021. Rugăciunea zilei de joi. Iată ce mare sărbătoare are loc în ziua aceasta și ce rugăciune trebuie să rostim pentru a ne merge bine.

Calendar ortodox 15 aprilie 2021. Mare sărbătoare
În ziua de 15 aprilie, în fiecare an, are loc pomenirea Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim.

Sfântul Aristarh a fost episcop în Apamia Siriei și a fost aruncat în temniță de mulțimea furioasă care s-a ridicat împotriva lui Pavel. Acesta este pomenit în faptele Apostolilor și în epistolele sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pud a fost un cetățean înstărit și făcea parte

din aristocrația Romei. El era credincios și tocmai de aceea i-a găzduit acasă pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și apoi a adăpostit întruniri ale credincioșilor. Sfântul Trofim a fost și el alături de sfântul Apostol Pavel. Toți cei trei sfinți au fost decapitați în timpul perioadei lui Nero, la fel cum s-a întâmplat și cu sfântul Pavel.

Calendar ortodox 15 aprilie 2021. Canon de rugăciune
Troparul Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim

Glasul al 3-lea

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condacul Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim

Glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Arătatu-s-a astăzi praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi şi alungând întunericul păcatului, celor ce strigăm: arătatu-s-a Lumina şi a venit Izbăvirea.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi…

Fiind viţe din Via Cea Purtătoare de viaţă, v-aţi făcut struguri din care picură vinul de viaţă pe care ni l-aţi adus nouă, Apostoli ai Domnului, cunoscători ai celor cereşti.

Calendar ortodox 15 aprilie 2021. Ce sfinți mai sunt sărbătoriți
La 15 aprilie în calendarul ortodox 2021 mai sunt pomeniţi:

Sfântul mucenic Crescent cel din Mira Lichiei;

Sfintele muceniţe Vasilisa şi Anastasia;

Preacuviosul Leonid episcopul Atenei;

Sfinţiii mucenici Teodor preotul şi Pavsolipic;

Rugăciunea zilei de joi. Trebuie rostită în fiecare săptămână
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut. Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte şi binecuvântându-le cu

puterea Ta cea Dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, ca să se ierte păcatele voastre”. Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi ca să-mi plâng păcatele. Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii

mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne, să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin, scrie redactia.ro